NIEUWS: Verandering in de Arbowet sinds 1 juli 2017, wat betekent dit bij een vroeggeboorte?

arbo

Per 1 juli is de nieuwe Arbowet van kracht.

Arbowet? Wat heeft dit te maken met vroeggeboorte? Hieronder leggen we uit dat deze wet erg belangrijk is.

Als je kindje geboren wordt, krijg je als mama zwangerschapsverlof. Dit zwangerschapsverlof kan je nog een keer verlengen (zie hier) als de situatie zich aan bepaalde eisen voldoet, bijvoorbeeld bij een vroeggeboorte. Maar in veel gevallen is de verlenging niet lang genoeg voor 10 weken samen thuis. In veel gevallen meldt de moeder zich dan ziek. Ziek melden doe je bij de werkgever. Wij adviseren om ook direct contact te leggen met de bedrijfsarts als je problemen hebt met de verlenging bij UWV of vermoedt dat het werken nog niet zal gaan na de verlenging.

En dan de papa’s: natuurlijk heeft een vroeggeboorte ook effect op een papa. In Nederland heeft de papa maar twee dagen verlof, een oude wet waarvan werd gedacht dat je 1 dag vrij was voor de geboorte en de andere dag vrij was voor de aangifte bij het geboorteregister in de gemeente waar je kind was geboren. Zeker bij een vroeggeboorte kunnen de zorgen en emoties zorgen voor een situatie dat een papa een periode niet kan werken. Redenen kunnen zijn een ernstig gebrek aan concentratie is, waardoor verantwoordelijkheid niet gedragen kan worden en/of de werkdruk te hoog is. Wij adviseren om eerst bij een bedrijfsarts op gesprek te gaan, alvorens er vrije dagen opgemaakt moeten worden. Stichting Prematurendag is samen met enkele andere organisaties zich heel hard aan het maken, voor het flink aanpassen van deze wet- en regelgeving. Zie hiervoor: “Vader zoekt verlof.”arbo

Wat is er nu veranderd?

Iedereen heeft recht op een onafhankelijke bedrijfsarts

Vanaf 1 juli 2017 moet iedere werknemer toegang hebben tot een bedrijfsarts/arboarts, dus ieder bedrijf moet een bedrijfsarts hebben. Deze bedrijfsarts is in dienst bij het bedrijf zelf, of het bedrijf heeft deze ingehuurd bij een facilitaire arbodienst (extern bedrijf). Het bedrijf moet aan iedere medewerker kenbaar hebben gemaakt, dat er een bedrijfsarts is en deze moet bereikbaar zijn zonder tussenkomst van de werkgever. Een werknemer heeft dus het recht om rechtstreeks contact te leggen met de arbodienst/bedrijfsart. Dit geldt ook voor uitzendkrachten.

Iedereen heeft recht op een “second opinion”

Ook heeft een werknemer recht op een second opinion door een andere bedrijfsarts vanaf 1 juli 2017. (Let op: Hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn, dus informeer hierover voordat je dit beslist.) Ook hoeft de werkgever niet te worden ingelicht over tijdstip, aanleiding, inhoud en uitkomsten van het gesprek met de bedrijfsarts.

Voorheen had driekwart van de werknemers toegang tot een bedrijfsarts. De mogelijkheid om een bedrijfsarts te consulteren is nu voor alle werknemers bij wet vastgelegd.

De arbodienst hoort te handelen en te adviseren vanuit de eigen professionaliteit en het eigen vakmanschap – dus onafhankelijk van zowel de werkgevers als de werknemers.

Als de bedrijfsarts denkt dat de je ziek thuis bent ten gevolge van de zwangerschap, wordt je “zwangerschapsgerelateerd” ziek gemeld bij het UWV. Dit gaat het makkelijkst als je niet tussendoor aan het werk bent geweest. Het advies is op tijd een gesprek in te plannen met de bedrijfsarts. Voor meer informatie over UWV zie onze pagina over zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.

Preventie

In de nieuwe wetgeving wordt er meer de nadruk gelegd over preventie taken van de werkgever/arbodienst in de wetswijziging, vaak gebeurt dit bij praktische zaken in de vorm van een preventie medewerkers, dit zijn collega’s op de werkvloer.

‘Preventieve taken bij een vroeggeboorte’ dat klinkt natuurlijk vreemd, de vroeggeboorte heeft immers al plaatsgevonden. Maar je kan bijvoorbeeld wel één of meerdere gesprek(ken) hebben met je bedrijfsarts of met een maatschappelijk werker van de arbodienst. Of er kan een traject opgesteld worden om rustig aan weer te beginnen met terugvalpreventie. Zodat je emoties tijdig verwerkt worden en je op lange termijn weer een stabiele werknemer bent.

Dus neem bij een langer verblijf in het ziekenhuis (Vroeggeboorte, dysmaturiteit, ernstig ziek geboren) altijd contact op met je bedrijfsarts, zodat er vanuit het bedrijf ook iemand met medische achtergrond op de hoogte is van jullie situatie en er sneller kan worden ingespeeld op behoeftes en noodzaak van extra bijstand.

Op de lange termijn heeft de werkgever hier ook profijt van.

Meer informatie:
Arboportaal 
De Arbo-Unie


Dit artikel is een bijdrage van Saskia Menting-Hermeling

Per 1 juli is de nieuwe Arbowet van kracht.

Arbowet? Wat heeft dit te maken met vroeggeboorte? Hieronder leggen we uit dat deze wet erg belangrijk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.