Hoe en met wie doen we dat?

Hoe en met wie | Bestuur | Vrijwilligers | Partners | Sponsors | Vrienden | Donaties


Stichting Prematurendag is een landelijke vrijwilligersorganisatie, zonder enig winstoogmerk. Alle inkomende gelden landen bij de doelen van de stichting, de kosten van diensten voor de ouders, de evenementen, bijeenkomsten en projecten. Om voldoende financiële en functionele middelen te werven zijn veel mensen (ouders en vrijwilligers) en bedrijven (partners, sponsors en vrienden) nodig om ons daarbij te ondersteunen. Van het organiseren van een actie door studenten, het maken van cupcakes voor de verkoop tot crowdfunding acties voor de grotere projecten en evenementen, overal zijn middelen voor nodig.

 


Lees hier waarom ook u Stichting Prematurendag kunt steunen