Uitvaartverzekering

Geen ouder denkt hier graag over na. Een zwangerschap kan echter misgaan of je baby kan overlijden. Na 24 weken zwangerschap ben je verplicht je kindje te cremeren of begraven. Daarnaast kan jou ook wat overkomen. Een uitvaartverzekering dekt de kosten van de uitvaart.

Wat is een uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering, ook wel begrafenisverzekering, dekt de kosten van een begrafenis of crematie. Er kan worden uitgekeerd in geld, diensten of een combinatie daarvan. Bij een geldbedrag hebben de nabestaanden zelf de keuze hoe ze het geld besteden. Bij een dienstenpakket regelt de uitvaartverzekeraar de uitvaart aan de hand van het pakket dat is gekozen. Een uitvaartverzekering zorgt ervoor dat nabestaanden niet met de financiële lasten van de uitvaart achterblijven. Bij een uitvaartverzekering in diensten, worden ook een aantal zorgen voor de uitvaart uit handen genomen.

ranking-wps-uitvaartverzekering-01-2016Enkele bekende uitvaartverzekeraars zijn:

Regels uitvaart doodgeboren kind

Als een kind levenloos wordt geboren na 24 weken zwangerschap, wordt er gesproken van een doogeboren kind. Er zijn dan officiële regels van toepassing. Dit betekent onder andere dat een uitvaart wettelijk verplicht is. Bij een miskraam voor de 24e week van de zwangerschap is een uitvaart niet wettelijk verpicht. Naast een officiële begrafenis of crematie kan er dan bijvoorbeeld ook voor worden gekozen om het kindje in de achtertuin of natuur te begraven.

Waarom wel of niet een uitvaartverzekering afsluiten?

Een uitvaartverzekering is niet verplicht. Iedereen zal voor zijn persoonlijke situatie moeten afwegen of een uitvaartverzekering verstandig is. Ongeveer 70% van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering.

Waarom een uitvaartverzekering afsluiten

Veel mensen vinden het een zeer onprettig idee dat ze hun nabestaanden achterlaten met de financiële lasten van de uitvaart. En dit is vaak een behoorlijk bedrag, een gemiddelde uitvaart kost namelijk tussen de € 7.000 en € 11.000.

Hoewel de uitvaart van een baby doorgaans minder kost, lopen hier de kosten ook al snel op tot enkele duizenden euro’s. Een bedrag dat voor veel jonge gezinnen moeilijk op te brengen is. Omdat kinderen tot 18 jaar vaak gratis zijn meeverzekerd, hoeft voor hen niet altijd een aparte verzekering te worden afgesloten. Zij moeten dan wel worden bijgeschreven op de polis van (één van) de ouders.

Waarom geen uitvaartverzekering afsluiten

Vanuit financieel oogpunt geldt dat je kosten die je zelf kan dragen, beter niet kan verzekeren. Heb jij voldoende geld op je rekening staan om daarvan de uitvaart te (laten) betalen, dan ben je in de meeste gevallen goedkoper uit zonder uitvaartverzekering. Gemiddeld is het bedrag dat wordt betaald voor een uitvaartverzekering namelijk hoger dan het bedrag dat wordt uitgekeerd.

waar-op-letten-bij-uitvaartverzekeringWelke uitvaartverzekering afsluiten?

Welke uitvaartverzekering het best bij jouw situatie past, is onder andere afhankelijk van:

 • De premie (prijs van de verzekering)
 • De dekking (hoeveel wordt vergoed)
 • De voorwaarden
 • Het soort dekking (een vast geldbedrag, diensten of een combinatie)
 • Je gezondheid, leeftijd en geslacht (zijn van invloed op de premie)
 • Je gezinssituatie (wil je gezinsleden meeverzekeren)

Als je een baby verwacht of hebt, hebben onder andere Monuta en Yarden een goed product. Zij hebben relatief scherpe premies en goede voorwaarden, terwijl kinderen tot 18 jaar gratis zijn meeverzekerd. Ook in het geval van de geboorte van een levenloos kind na 20 weken zwangerschap, bieden zij een goede dekking.

Uitvaartverzekering baby

Bij de meeste uitvaartverzekeraars zijn kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd of kunnen zij voor een relatief laag bedrag worden meeverzekerd. Hiervoor moeten de kinderen wel worden bijgeschreven op de polis van één van de ouders. Dit kan direct bij het afsluiten van een verzekering. Heb je een lopende uitvaartverzekering als je baby wordt geboren, geef de geboorte dan tijdig door (verschilt per verzekeraar hoe snel dit moet).

Het is ook mogelijk een uitvaartverzekering speciaal voor je kind af te sluiten. In de praktijk kiezen de meeste ouders er echter voor zelf een uitvaartverzekering te sluiten en hun kind (gratis) mee te verzekeren.

Hieronder een overzicht van de dekkingen voor je baby bij de vijf bekendste uitvaartverzekeraars als je baby wordt bijgeschreven op de polis*:

 • Bij Monuta zijn alle kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd. De uitvaart is verzekerd tot de hoogte van de ouder met de hoogste dekking. De dekking is echter nooit hoger dan de gemaakte kosten van de uitvaart. Een baby moet binnen 30 dagen na de geboorte worden bijgeschreven.
 • Bij Yarden zijn alle kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd. Het is ook mogelijk een eigen verzekering te sluiten voor je kind. Als het kind en beide ouders verzekerd zijn bij Yarden, is de hoogste dekking van toepassing. Overlijdt een baby voor 6 maanden en heeft deze geen eigen verzekering, dan vergoedt Yarden maximaal € 2.500. Na 6 maanden heeft je baby geen automatische dekking meer, schrijf je kind daarom voor deze tijd bij.
 • Bij Axent zijn kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd. Hiervoor moeten kinderen wel zijn aangemeld en geaccepteerd door Axent. Bij overlijden vergoedt Axent uitsluitend de gemaakte kosten. Een baby moet binnen 3 maanden na de geboorte worden aangemeld bij Axent.
 • Kinderen zijn bij Dela niet gratis meeverzekerd. Voor kinderen geldt wel een lage kinderpremie. Nadeel hiervan is dat je wel premie betaalt, maar er geen waarde in de verzekering voor je kind wordt opgebouwd. Een baby is tot 60 dagen na de geboorte verzekerd voor de basisdiensten. Na deze periode zijn kinderen niet meer meeverzekerd. Als je dit wel wilt, is het nodig om je kinderen aan te melden bij Dela. Je kan er ook voor kiezen voor je kind een aparte verzekering af te sluiten. Je bouwt dan wel waarde op, maar deze premie is weer een stuk hoger.
 • Bij Nuvema zijn kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd. Hierbij is het verzekerde bedrag voor een baby wel maximaal 40% van de dekking van de ouder. Voor alle kinderen tot en met 5 jaar geldt dat het verzekerde bedrag met een percentage wordt verminderd. Een baby moet schriftelijk worden aangemeld binnen 3 maanden na de geboorte.

Uitvaartverzekering ongeboren kind

Uitvaartverzekeraars zijn niet wettelijk verplicht om (ongeboren) kinderen mee te verzekeren. De meeste verzekeraars dekken na een bepaalde week in de zwangerschap wel (een deel van) de uitvaartkosten. Een zwangerschap hoeft niet te worden aangemeld bij een uitvaartverzekeraar.

Het is niet mogelijk alleen een verzekering te sluiten, die de kosten dekt van de uitvaart van een doodgeboren baby. Dit kan alleen door als ouder zelf een uitvaartverzekering te nemen. Kijk hierbij goed of de verzekeraar dit dekt en wat de voorwaarden zijn (het kan bijvoorbeeld zijn dat de polis al een minimale periode moet lopen).

Single woman alone swinging on the beach and looking the other seat missing a boyfriend

Hieronder een overzicht van de dekkingen voor een levenloos geboren baby bij de 5 bekendste uitvaartverzekeraars*:

 • Indien een kind van een verzekerde levenloos wordt geboren na een zwangerschap van tenminste 20 weken, biedt Monuta een dekking. Zij dekken de uitvaartkosten gelijk aan het hoogst verzekerde bedrag van één van de ouders, tot maximaal de hoogte van de kosten van de uitvaart. De polis moet hiervoor wel minimaal 3 maanden lopen. Voor levenloos geboren kinderen voor de 20e zwangerschapsweek biedt Monuta een beperkt pakket van diensten aan voor de uitvaart.
 • Bij een minimale zwangerschapsduur van 20 weken vergoedt Yarden tot maximaal € 2.500 van de kosten van de van de uitvaart als één van de ouders verzekerd is.
 • Bij een zwangerschapsduur van minder dan 14 weken vergoedt Axent de werkelijk gemaakt uitvaartkosten tot maximaal € 300. Bij een zwangerschapsduur langer dan 14 weken vergoedt Axent de werkelijke gemaakte uitvaartkosten, tot maximaal het hoogst verzekerde bedrag van één van de ouders.
 • Een ongeboren kind is bij Dela automatisch meeverzekerd voor de basisdiensten. Ook bij minder dan 24 weken zwangerschap. Als de uitvaart niet door Dela wordt verzorgd, dan vergoeden zij 75% van de uitvaartnota met een maximum van € 1.000.
 • Bij een zwangerschapsduur van meer dan 20 weken keert Nuvema tot maximaal 20% van het verzekerd bedrag uit tot een maximum van € 1.200. De uitvaart moet dan wel door of namens Nuvema worden verzorgd en de polis moet minimaal 6 maanden lopen.

Meer informatie over uitvaartverzekeringen

Meer informatie over uitvaartverzekeringen lees je op uitvaartverzekeringwijzer.net.

* Hiervoor is gekeken naar de voorwaarden die geldig waren bij verzekeringen die werden gesloten in juni 2015. De voorwaarden kunnen afwijken als de verzekering op een ander tijdstip is afgesloten. Hoewel dit overzicht met veel zorg is samengesteld, raden wij altijd aan de voorwaarden van de uitvaartverzekeraars zelf nogmaals te controleren.

 


Bron: 24Baby.nl