Infectiegevaar

Een te vroeg geboren baby heeft vaak een lage weerstand en daardoor een groter risico op infecties vóór, tijdens en na de geboorte. Infecties kunnen bestreden worden met antibiotica.