Nazorgpoli Neonatologie

De Nazorgpoli Neonatologie is een gespecialiseerde polikliniek voor kinderen die te vroeg geboren zijn, geboren zijn met een te laag geboortegewicht of voor kinderen waarbij rondom de geboorte ernstige problemen zijn opgetreden. Landelijk is afgesproken om deze kinderen  in hun lichamelijke, mentale en motorische ontwikkeling te volgen gedurende in ieder geval hun eerste twee levensjaren.

De nazorgpolikliniek Neonatologie houdt zich bezig met het begeleiden van ouders waarvan de kinderen op de afdeling Neonatologie waren opgenomen, en de controle van de groei en ontwikkeling van deze te vroeg geboren kinderen. Het vroegtijdig opsporen en zonodig behandelen van stoornissen in de groei en ontwikkeling behoort eveneens tot de taken van deze polikliniek.
Het is niet alleen voor ons werk op de afdeling Neonatologie maar ook voor de kinderen die in de toekomst op deze afdeling komen, belangrijk om te weten hoe te vroeg geboren kinderen zich ontwikkelen. Het verzamelen van gegevens hierover is daarom ook een belangrijke taak van de nazorgpolikliniek. Tevens werkt deze polikliniek mee aan de opleiding van medisch studenten, assistent-kinderartsen en kinderartsen in opleiding tot neonatoloog.

De frequentie van de polikliniekbezoeken en de periode waarin nacontrole plaatsvindt is afhankelijk van de doorgemaakte problematiek van uw kind. Dit kan variëren van een eenmalige nacontrole tot een langdurige nacontrole tot maximaal negen jaar bij de zeer vroeg geboren kinderen.

Op de Nazorgpoli Neonatologie werken de specialisten van het ziekenhuis en maar ook bijvoorbeeld het consultatiebureau nauw samen. Vanuit één team wordt er gestreefd om de beste kwaliteit van zorg te bieden aan uw kind voor zijn of haar optimale groei en ontwikkeling. Eventuele problemen kunnen op die manier vroeg worden gesignaleerd, waarna zo nodig hulp kan worden geboden.

Om een beter beeld te krijgen staat hieronder een filmpje van de Nazorgpoli van Jong Florence in Den Haag.