Calamiteitenverlof

Werknemers hebben recht op calamiteitenverlof als zij door plotselinge problemen in hun privéleven direct vrij moeten nemen. Calamiteitenverlof kan een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.

Wanneer heeft u recht op calamiteitenverlof?
De werknemer heeft recht op calamiteitenverlof als hij door omstandigheden in zijn privéleven onmiddellijk vrij moet nemen. Het moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden, zoals:

  • u moet uw kind van school halen dat opeens ziek is geworden;
  • uw partner moet bevallen;
  • uw waterleiding is gesprongen en u moet meteen een loodgieter regelen;
  • een direct familielid overlijdt;
  • u moet (plotseling) naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd.

Calamiteitenverlof melden bij werkgever
De werknemer meldt het calamiteitenverlof zo snel mogelijk bij uw werkgever. Daarbij geeft u aan hoe lang u verwacht dat het verlof gaat duren. Uw werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren.

Uw werkgever mag u achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

Andere afspraken in cao
In uw cao kunnen andere afspraken staan over calamiteitenverlof. Deze afspraken kunnen ook in een regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging staan. Als dat zo is, gelden deze afspraken.

Hoe lang heb ik recht op calamiteitenverlof?
U kunt calamiteitenverlof opnemen zo lang als nodig is om een dringend privéprobleem op te lossen. Dat kan van een paar uur tot een paar dagen duren.

Hoe lang duurt calamiteitenverlof?
Hoe lang u calamiteitenverlof kunt opnemen, hangt af van de situatie. Als uw waterleiding is gesprongen, kunt u in een paar uur tijd een loodgieter regelen. Maar als u de uitvaart van een direct familielid moet regelen, heeft u een paar dagen calamiteitenverlof nodig.

Uw werkgever mag u achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

Meer informatie over calamiteitenverlof is terug te vinden op de website van Rijksoverheid.