Bronchopulmonale dysplasie (BPD)

Bron: Longfonds

Wat is BPD?

Bronchopulmonale dysplasie (BPD) is een ziekte waarbij de baby moeite heeft met ademhalen. Het komt vooral voor bij baby’s die te vroeg zijn geboren. Vaak blijven de longen ook later gevoelig voor infecties en prikkels van buitenaf, zoals stof en tabaksrook.

Als een baby te vroeg wordt geboren, zijn de longen nog niet helemaal af waardoor ze niet goed functioneren. Het kindje heeft dan hulp nodig bij het ademhalen. We spreken van bronchopulmonale dysplasie (BPD) als de baby nog extra zuurstof nodig heeft in wat week 36 van de zwangerschap zou zijn. Door de hulp bij het ademen kunnen de longen beschadigen. Dit is te zien op een longfoto.

Lees verder na de Video:
Soorten BPD

Bronchopulmonale dysplasie (BPD) kan ernstig en minder ernstig zijn. Hoe verder de zwangerschap is voldragen, hoe verder de longen zijn ontwikkeld. Er zijn twee vormen van BPD.

  1. Klassieke BPD: bij deze vorm van BPD zijn de longen beschadigd. Er is littekenweefsel ontstaan als gevolg van de hulp bij het ademen. Dit gebeurt vooral als de baby lange tijd zuurstof nodig heeft onder een hoge druk. Deze klassieke vorm van BPD komt gelukkig steeds minder vaak voor. De technieken voor het ondersteunen van de ademhaling zijn verbeterd. En er bestaat nu kunstmatige surfactant. Dat wordt via een spuitje toegediend. Dit zorgt ervoor dat de longblaasjes open blijven.
  2. Nieuwe BPD: bij nieuwe BPD is het probleem vooral de onderontwikkeling van de longen. De longen zijn hierdoor kwetsbaar. Ze hebben minder en grotere longblaasjes dan normaal. De longen zijn minder goed doorbloed. Daardoor is het voor de baby moeilijk om zuurstof op te nemen.
Diagnose

Als een te vroeggeboren baby moeilijk ademt, maakt de neonatoloog een röntgenfoto van de longen. Een neonatoloog is een kinderarts voor te vroeg geborene. Als een baby BPD heeft, ziet de neonatoloog op de foto delen van de longen die te weinig lucht bevatten. Ook kan hij delen van de longen zien die door beschadiging te veel zijn opgerekt. De diagnose wordt gesteld in wat week 36 van de zwangerschap zou zijn.

Oorzaken

Hoe BPD ontstaat is niet helemaal duidelijk. Het komt voor bij te vroeg geboren kinderen. Hun longen zijn namelijk nog niet goed ontwikkeld. Daarnaast speelt de hulp bij het ademen een belangrijke rol. Vrouwen die wat ouder zijn of roken tijdens de zwangerschap, hebben een grotere kans dat de baby te vroeg wordt geboren. En daarmee hebben zij een groter risico op BPD. Ook meerlingen worden soms te vroeg geboren. Bij sommige families komt BPD relatief vaker voor, wat zou kunnen betekenen dat genen een rol spelen.

Feiten & cijfers over BPD

Jaarlijks worden er ongeveer 300 á 400 baby’s met BPD geboren, waarvan ongeveer de helft een ernstige vorm heeft. Vaak blijven de longen ook later gevoelig voor infecties en prikkels van buitenaf, zoals stof en tabaksrook.

In de week van 14 mei 2018 is weer een collecte voor het Longfonds. Wat doet het longfonds met de opbrengst? Kijk de video en #Doneer!