Zorgverlof

Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder de noodzakelijke zorg te geven. Zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden. De werknemer heeft recht op een maximaal aantal uren zorgverlof per 12 maanden. Tijdens kortdurend zorgverlof krijgt de werknemer minstens 70% van het salaris. Bij langdurend zorgverlof heeft de werknemer geen wettelijk recht op salaris.

Hoe lang kortdurend zorgverlof?
U heeft recht op maximaal 2 keer het aantal uren dat u per week werkt. Dit geldt voor een periode van 12 maanden. Dus als u 32 uur per week werkt, kunt u in 12 maanden 64 uur kortdurend verlof opnemen. De periode van 12 maanden begint op de 1e dag van het verlof.

U kunt meer dan 1 keer per 12 maanden kortdurend zorgverlof opnemen. Maar het maximum aantal uren mag u niet overschrijden.

Hoe lang langdurig zorgverlof?
Per 12 maanden heeft u recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt. Dus als u 32 uur per week werkt, kunt u in 12 maanden 192 uur langdurig zorgverlof opnemen.

Andere afspraken in cao
In uw cao kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Of in een regeling van uw werkgever en de ondernemingsraad. Als dit zo is, dan gelden die afspraken. In de cao kan bijvoorbeeld staan dat u de 30% aan kunt laten vullen met uw vakantie/verlofuren.

Ziek tijdens zorgverlof
Als u ziek wordt tijdens het zorgverlof, kunt u in overleg met uw werkgever het verlof stoppen.

Werkloos tijdens zorgverlof
Wordt u werkloos tijdens het zorgverlof, bijvoorbeeld door ontslag, dan stopt uw verlof direct.

Meer informatie over zorgverlof is terug te vinden op de website van Rijksoverheid.