Zwangerschapverlof en bevallingsverlof

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

In Nederland heb je recht op 16 weken verlof die bestaat uit zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Dus voor en na de bevalling. Dit is geregeld in artikel 3.1 van de Wet Arbeid en zorg (hierna: Wazo). Je kan zelf kiezen hoe je dit verlof opneemt, bijvoorbeeld: 4/12, 5/11 of 6/10. Dit noemen we voor het gemak even ‘standaard verlof’. Ben je zwanger van een meerling dan kan je 2 tot 4 weken extra zwangerschapsverlof opnemen. Je moet dan op of na 26 mei 2016 zijn uitgerekend. Wanneer je met verlof kunt, hangt af van je verwachte bevallingsdatum. Meer informatie over extra verlof bij meerlingen is hier terug te vinden.

Wordt je kindje (kinderen) te vroeg geboren, dan kun je in bepaalde gevallen gemist zwangerschapsverlof bij uw bevallingsverlof optellen.

Verlenging van je zwangerschap- of bevallingsverlof en zwangerschapsgerelateerd ziek
De andere term die terugkomt is ‘zwangerschapsgerelateerd ziek’. Wanneer je ziek bent door je zwangerschap, al dan niet als gevolg van een complicatie, heb je recht op ziekengeld ter hoogte van jouw dagloon, zo bepaalt artikel 29 a lid 1 Ziektewet (hierna: Zw). Op basis van artikel 38 lid 1 Zw dient jouw werkgever jouw “ongeschiktheid om te werken” uiterlijk de 42e week aan het UWV door te geven.

Wanneer je werkgever je besluit zwangerschapgerelateerd ziek te melden, dient deze dan wel een verklaring te hebben van je gynaecoloog/medisch specialist.

Zwangerschapsgerelateerd ziek voordat je zwangerschapsverlof ingaat of voor de bevalling
Als je ziek thuis bent voordat je verlof begint zal je werkgever je zwangerschapsgerelateerd ziek melden bij UWV. Jij als werknemer ontvangt Wazo uitkering deze wordt gestort op de rekening van de werkgever en de werkgever betaald jouw salaris uit. Op het moment dat je bent bevallen en je bent 6 weken of meer ziek, ongeacht op welk termijn van de zwangerschap, gaan er 6 weken van je ‘standaardverlof’ af. Dit betekent dat je na de bevalling 10 weken over houdt van je ‘standaard verlof’.

Vroeggeboorte/kind langdurig in het ziekenhuis
Moet je kindje na de bevalling (langdurig) in het ziekenhuis verblijven dan kan je verlenging van je bevallingsverlof aanvragen. Dit moet je doen 2 weken voor het einde van je ‘standaardverlof’. De eerste week dat je kind in het ziekenhuis ligt wordt niet mee geteld. Daarna krijg je iedere week terug tot maximaal 10 weken, aldus bepaalt artikel 3.8 lid 5 Wazo¹. Het kan dus zo zijn dat als je al bevallen bent terwijl je nog werkte je 16 weken + 10 weken is samen 26 weken verlof hebt.

Voorbeelden:

  1. Je bevalt op 24 weken zwangerschap, en je kindje tot uitgerekende termijn in ziekenhuis ligt. Dan heb je dus nog 16 weken na de bevalling en maximaal 10 weken extra. Dit houdt dan in dat je na 10 weken samen thuis weer moet gaan werken (als je kindje met 40 weken termijn naar huis is gekomen).
  2. Je bent al langdurig ziek voor je bevalling, je bevalt op 24 weken zwangerschap, en je kindje tot uitgerekende termijn in ziekenhuis ligt. Dan heb je dus nog 10 weken na de bevalling en maximaal 10 weken extra. Dit houdt dan in dat je na 4 weken samen thuis weer moet gaan werken (als je kindje met 40 weken termijn thuis is gekomen).
  3. Je bent al langdurig ziek voor je bevalling, je bevalt op 28 weken zwangerschap, en je kindje tot uitgerekende termijn in ziekenhuis ligt. Dan heb je dus nog 10 weken na de bevalling en maximaal 10 weken extra. Dit houdt dan in dat je na 8 weken samen thuis weer moet gaan werken.
  4. Je bevalt bij 32 of 34 weken en vooraf gaand heb je geen zwangerschapsverlof opgenomen. De 6 weken zwangerschapsverlof worden dan bij je bevallingsverlof geteld. Deze 6 weken moet je eerst opmaken voordat je recht hebt op verlenging.

In de media staat overal: moeder krijgt 10 weken verlof na thuiskomst kind sinds januari 2015, dit klopt dus alleen als je als moeder opeens bevalt en van te voren niet ziek gemeld staat bij UWV i.v.m. zwangerschap en je kindje op de uitgerekende termijn naar huis mag. Om het makkelijk te maken hebben we een rekenformule gemaakt. Aan de rekenformule kunnen geen rechten worden verleend maar geven wel een indicatie van het eventuele extra verlof.

Berekenen verlenging bevallingsverlof
Je moet altijd eerst de 6 weken van je zwangerschapsverlof opmaken in het ziekenhuis als bevallingsverlof totdat je 10 weken bevallingsverlof overhoudt *
10 weken bevallingsverlof   – week ‘eigen risico’ = 9
Van deze 9 weken (of langer als je kindje langer moet blijven dan de 40 wekentermijn) kan je dagen terug vragen bij UVW als extra bevallingsverlof **

* ben je van te voren ziek gemeld bij UWV en is dit langer dan 6 wkn dan halen ze maximaal 6 weken er af.
** tot maximaal 10 weken

Indien het je nu allemaal gaat duizelen en je het toch niet helemaal snapt, neem gerust contact op met ons via de email dan kijken we met jou specifieke situatie even mee.

Extra bevallingsverlof aanvragen
Als zelfstandig ondernemer of als je werkeloos bent:kan je ook extra verlof aanvragen. Hiervoor gebruik je het formulier A aanvraag verlenging WAZO uitkering en het formulier B ‘begin en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind’. Formulier B dient ingevuld te worden door het ziekenhuis waar je kindje ligt en of heeft gelegen (bij meerdere ziekenhuizen dien je dus ook meerdere keren dit formulier in).

Voor het aanvragen van extra verlof kan de werknemer het werkgeversformulier aanvraagformulier C ‘verlenging aanvraag WAZO uitkering’ van het UWV gebruiken en dient de werkgever formulier D ‘begin en einddatum ziekehuisverblijf kind werknemer’ te gebruiken. Formulier D dient ingevuld te worden door het ziekenhuis waar je kindje ligt en of heeft gelegen (bij meerdere ziekenhuizen dien je dus ook meerdere keren dit formulier in).

We adviseren om de formulieren van UWV te gebruiken en deze te laten invullen uiterlijk op de dag dat je het ziekenhuis verlaat met je kindje (in sommige gevallen moet je al eerder indienen gezien je met de 2 weken deadline zit). Dus bij de overgang van Universitair ziekenhuis naar Streek ziekenhuis kun je formulier B of D direct in laten vullen zodat je niet meer terug hoeft achteraf!

STAPPENPLAN:
Vind je het allemaal erg verwarrend? Dan vind je hier het stappenplan dat je kunt downloaden. Vergeet de bijbehorende formulieren niet!

Ben je na de verlenging van je bevallingsverlof nog steeds niet in staat om te werken, neem dan op tijd contact op met je bedrijfsarts en/of werkgever. Zij beoordelen of jij weer zwangerschapsgerelateerd ziek gemeld mag worden bij het UWV. Je moet dan ook door een UWV arts gezien worden. Daarna worden er een beslissingen gemaakt over het doorbetalen van je loon aan de werkgever door het UWV.

De informatie over zwangerschapsverlof en bevallingsverlof is zorgvuldig samengesteld aan de hand van informatie van RijksoverheidVOC en UWV

¹ Voor diegene die werkloos is, geldt de mogelijkheid tot verlenging op basis van artikel 3:8 lid 5 Wazo. Voor zelfstandig ondernemers is artikel 3:8 lid 5 Wazo ook van toepassing op basis van artikel artikel 64 jo. 4 lid 5 Ziektewet jo. artikel 3:6 lid 2 sub b Wazo.