Opname in het ziekenhuis

Voorafgaand aan de bevalling kan het zijn dat je als moeder wordt opgenomen om de kansen van het kindje te vergroten. De baarmoeder blijft namelijk altijd de beste couveuse om de kansen van het ongeboren kindje te vergroten. In sommige situaties is de baarmoeder niet meer de juiste plek of komt het leven van de moeder en haar kindje in gevaar. Longrijpingsprikken, weeënremmers, magnesium, CTG’s alle hulptroepen worden ingeschakeld om je kindje voor te bereiden op de buitenwereld. Een heftige periode die gepaard gaat met veel onzekerheid, angst en spanning. De opname en de zorg die de moeder krijgt in het ziekenhuis worden vergoedt vanuit de Basisverzekering.

Tijdens de bevalling vergoedt de Basisverzekering de zorg van de verloskundige (thuis of in het ziekenhuis) of medisch specialist in het ziekenhuis volledig vanuit de Basisverzekering. De bevalling en sectio caesarea (keizersnede) worden volledig vergoed bij een medische indicatie.

Na de bevalling verblijft de moeder meestal nog enkele dagen (in de meeste ziekenhuizen maximaal 4 of 5 dagen) in het ziekenhuis om te herstellen van de bevalling. Bij een vroeggeboorte mag de moeder tot 28 dagen na de bevalling in het ziekenhuis blijven. Is je kindje na de bevalling opgenomen op de NICU dan is dit vaak niet mogelijk, bespreek dit met de arts of verpleegkundige. In de meeste gevallen is het mogelijk om te verblijven in een Ronald McDonald.

Doordat er bij vroeggeboorte veelal sprake is van medische noodzaak om in het ziekenhuis te bevalling geldt er geen wettelijke eigen bijdrage van € 34 per opnamedag (€ 17 voor de moeder en € 17 voor het kind).