Onze doelen

Wat doen we | Onze doelen | CleverBaby App | Projecten | Evenementen | Bijeenkomsten


Hoofddoel

Stichting Prematurendag biedt een platform en een schakel voor ouders van couveusekinderen, familie en vrienden, zorgverleners en werkgevers. Dit platform bevat alle informatie met betrekking tot prematuriteit, dysmaturiteit en ernstig ziek geboren kinderen, de oorzaken en gevolgen. Ouders kunnen met behulp van ons platform, makkelijker lotgenoten vinden.

Stichting Prematurendag wil een schakel zijn tussen alle bestaande verenigingen, stichtingen en bedrijven die ouders van couveusekinderen als doelgroep hebben. De stichting wil een plek bieden voor het uitwisselen van informatie en ideeën, om zo meer begrip en awareness te creëren voor ouders van couveusekinderen. Deze ouders bewegen zich in een wereld welke nog zeer onbekend is voor de buitenwereld.

Stichting Prematurendag handelt vanuit bepaalde kaders en randvoorwaarden:

 • Stichting Prematurendag is geworteld in de samenleving; is lokaal, regionaal en nationaal werkzaam.
 • Stichting Prematurendag levert altijd een duidelijk product en/of dienst.
 • Stichting Prematurendag maakt een verbinding tussen ouders, zorgverleners en bedrijven middels informatie, begeleiding en innovatieve producten.
 • Stichting Prematurendag voert een sterke regie zowel op bedrijfsvoering als op beleidsinformatie/productontwikkeling.
 • Stichting Prematurendag werkt vanuit een visie en focus aan de doelen.
 • Stichting Prematurendag zorgt intern voor voldoende ondersteuning van vrijwilligers en borging van kwaliteit.
 • Stichting Prematurendag hecht waarde aan een goed netwerk.
 • Stichting Prematurendag werkt positief, resultaatgericht, transparant, efficiënt, en slagvaardig.

Subdoelen

 • Een platform bieden met alle onderwerpen die met vroeggeboorte te maken hebben
 • Plezier door middel van grote en kleine evenementen en bijeenkomsten, voor couveuseouders en het gezin
 • Sterke digitale aanwezigheid door middel van een website, webshop, forum, mobiele applicaties en een Virtual Reality (VR) omgeving van een Neonatologie.
 • Een schakel vormen tussen alle (bestaande en/of nog te komen) verenigingen en stichtingen, die ouders van couveusekinderen als doelgroep hebben. Veel samenwerken, niet het wiel opnieuw willen uitvinden.
 • Couveuseouders die hulp bieden, die ze nodig hebben. De aangeboden hulp kan zowel huishoudelijk, juridisch, informatief, financieel of emotioneel van aard zijn, wat van situatie tot situatie bekeken zal worden
 • Gastlessen en -training geven op onderwijsinstellingen, bij zorgverleners en bedrijven.
 • Een platform bieden waar bedrijven, met innovatieve producten en diensten voor de Neonatologie, financiële middelen kunnen vinden (via Crowdfunding).

 


Help jij ons ook onze doelen te bewerkstelligen?