Coronavirus: Statement Stichting Prematurendag

Corona
 
Vanmorgen is door de De Gelderlander een artikel geplaatst met de titel: “Coronacrisis: vroeggeborenen en 80-plussers moeten als eerste plaatsmaken op volle IC.” Dit artikel is een Premium artikel en wellicht niet door iedereen te lezen zonder betaling.
 

Reacties ouders van zieke kinderen op de IC

Wij kregen berichten van ouders, zowel nu in een ziekenhuis als daarbuiten, waarin enorme zorgen werden geuit. Veel vragen waar ook wij helaas geen antwoord op hebben. “Gaat mijn kind ruimte maken voor een ander ziek iemand?” “Hoe worden deze keuze gemaakt?” “In een Couveuse passen toch geen volwassenen?”
 

Wat hebben wij gedaan?

We hebben als belangenorganisatie contact gezocht met organisaties als het RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en enkele NICU’s om te vragen wat de protocollen zijn en deze op de juiste manier over te brengen aan de ouders. Dit artikel in de Gelderlander is voor alle organisaties als een grote verrassing ervaren.
Wij hebben ook gesproken met de redactie en de reactie is ” Het is nu eenmaal nieuws en we hebben er voor gekozen dit op deze wijze te publiceren.” Stichting Prematurendag heeft enorme vraagtekens geplaatst bij deze wijze van publiceren en de manier waarop ouders die nu op een NICU zitten in enorme onzekerheid worden geïnformeerd. We vinden het dan ook niet wenselijk dat dit zo bij de ouders moet landen.
 
Wij adviseren iedereen goed contact te blijven houden met de behandelend Kinderartsen, de afdelingen in het ziekenhuis, de huisarts en/of het RIVM. Mochten wij meer informatie krijgen delen wij deze uiteraard via onze kanalen.
 
—-
 
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/coronacrisis-vroeggeborenen-en-80-plussers-moeten-als-eerste-plaatsmaken-op-volle-ic~a339334f/