NIEUWS: “Vader zoekt verlof”

De mogelijkheden voor vaders in Nederland om te zorgen voor hun pasgeboren kind, zijn opvallend beperkt. Is je kind te vroeg, te klein en/of ernstig ziek geboren en is daardoor een langdurig verblijf in het ziekenhuis (Neonatologie-afdeling) noodzakelijk, zijn er geen uitzonderingen mogelijk. Papa moet gewoon aan de slag…..

De twee dagen betaald verlof voor vaders vallen in het niet bij de circa twaalf weken voor moeders. Nederland loopt daarmee mijlenver achter op andere landen in Europa, waar vaders gemiddeld acht weken betaald verlof krijgen. Ook de maatschappij is verder dan het beleid.  Mannen willen meer tijd aan hun kinderen besteden en de meerderheid is voor uitbreiding van het verlof. Stichting Prematurendag staat samen met vijfentwintig andere landelijke organisaties volledig achter dit pleidooi en heeft deze mede ondertekend.

Het pleidooi “Vader zoekt verlof” is een initiatief van Rutgers en een samenvoeging van het Platform Vaderschap en Vader Zoekt Verlof. Klik hier voor alle deelnemende organisaties.

Op zondag 7 mei 2017 is het de Dag van de Couveuseouders. Klik hier wat jij kan doen!

Waarom?

Vaderschapsverlof dat voldoet aan alle 8 succesfactoren, biedt een groot aantal voordelen voor kinderen, vrouwen, mannen, werkgevers en de samenleving als geheel. Oftewel, dit vaderschapsverlof is er voor iederéén.

Voordelen voor kinderen

 • Een betere ontwikkeling. De aanwezigheid van vaders vanaf de geboorte bevordert de emotionele en intellectuele ontwikkeling van kinderen, inclusief de ontwikkeling van empathie. Daarnaast verbetert de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, waardoor zij beter voorbereid zijn op de basisschool.
 • Een betere toekomst. Betrokkenheid van vaders bij de zorg van jonge kinderen kan de kans op depressie, angst en onzekerheid op latere leeftijd verminderen en leidt tot meer economisch succes. Ook vermindert het de criminaliteit onder jongens.
 • Minder huiselijk geweld. Onderzoek in Noorwegen laat zien dat het geweld tegen kinderen door moeders en vaders lager is in huishoudens waarin zorgtaken gelijker zijn verdeeld.
 • Een meer rechtvaardige wereld. Kinderen die hun vaders zien deelnemen aan de zorg, hebben later minder kans om zich te houden aan traditionele rolpatronen. Daardoor voelen meisjes en jongens zich vrijer om het werk te kiezen van hun eigen voorkeur. Mannen zullen bovendien vaker huishoudelijke taken op zich nemen.

Voordelen voor vrouwen

 • Betere kansen op de arbeidsmarkt. Het huidige verlofsysteem versterkt de norm dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de zorg. Daardoor stoppen veel aanstaande of jonge moeders geheel of gedeeltelijk met werk, wat een negatieve invloed heeft op hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt.
 • Minder kans op zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Als het verlofrecht voor beide ouders gelijk is, lopen werkgevers immers hetzelfde risico bij het aannemen van een vrouw of man in de reproductieve leeftijd.
 • Minder zorg- en huishoudelijke lasten.
 • Een sterkere economische positie. Uit Zweeds onderzoek bleek dat voor elke maand dat vaders het verlof opnamen, het inkomen van moeders met bijna 7 procent steeg.
 • Een betere gezondheid. In Noorwegen verminderde het ziekteverzuim van moeders met 5 tot 10 procent in gezinnen waarin vaders langer verlof opnamen.

Voordelen voor mannen

 • Gelijke kansen op de hechting met het kind. Vaderschapsverlof is een reproductief recht. Vaders hebben net zoveel recht op tijd met hun baby als moeders.
 • Een groter welzijn. Onderzoek toont aan dat vaders die betrokken zijn bij de zorg van hun jonge kinderen, lichamelijk en geestelijk gezonder zijn dan andere vaders. Zij leven ook langer en gezonder. Vaders met een betekenisvolle rol in het leven van hun kinderen, noemen dit als een van de belangrijkste bronnen van geluk.
 • Een beter relatie. Als vaders meer betrokken zijn bij de zorg van het gezin, verbetert dat de seksuele relatie met de partner. Dit voordeel geldt uiteraard ook voor moeders.

Voordelen voor werkgevers

 • Een hoger rendement van werknemers. Een goede balans tussen werk en privé zorgt ervoor dat werknemers vitaler en gelukkiger zijn en meer werkplezier ervaren. Dat vergroot hun motivatie en productiviteit.
 • Kostenbesparing. Als werknemers gelukkig zijn, leidt dat tot minder ziekteverzuim en verloop. Dat levert minder kosten op voor het vervangen van personeel.
 • Het realiseren van diversiteitsbeleid. Bij een eerlijk verdeling van zorg en arbeid is de kans groter dat vrouwen na hun verlof weer aan het werk gaan. Dat helpt werkgevers in het ontwikkelen en behouden van een divers personeelsbestand. Met meer vrouwen in de top doet een bedrijf het beter. Er is meer omzet, winst en winst per aandeel.

Voordelen voor de samenleving

 • Gelijke kansen voor iedereen. Een eerlijke verdeling van zorg en arbeid tussen vrouwen en mannen, verschaft hen een gelijke startpositie op de arbeidsmarkt en in de ontwikkeling van een intieme band met het kind. Door betaald vaderschapsverlof wordt deze eerlijke verdeling bovendien ook bereikbaar voor gezinnen met lagere inkomens.
 • Economische groei. Een betere arbeidsmarktpositie voor vrouwen vergroot hun economische zelfstandigheid, wat het bruto nationaal product vergroot. De voordelen die voor werkgevers gelden, hebben tevens positieve gevolgen voor de algehele economie.
 • Een groter welzijn. De voordelen die gelden voor vrouwen, kinderen en mannen – zoals minder huiselijk geweld, betere relaties en minder criminaliteit – maken de samenleving als geheel veiliger, gezonder en gelukkiger.

Hoe?

Om de voordelen van een uitgebreid vaderschapsverlof werkelijkheid te maken, zijn er 8 kritische succesfactoren van het verlof.

 • Succesfactor 1: Gelijk voor mannen en vrouwen
  Circa twaalf weken voor moeders versus twee dagen voor vaders. Dat is nu de verdeling van het betaald verlof na de geboorte van een kind. Deze scheve verhouding verzwakt de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en beperkt de mogelijkheden voor mannen om zorgtaken binnen het gezin op zich te nemen. Zolang moeders en vaders niet dezelfde verlofregeling krijgen, zal er in Nederland geen gendergelijkheid zijn.
 • Succesfactor 2: Betaald, ook voor vaders
  De grootste barrière voor vaders om ouderschapsverlof op te nemen is dat het niet wordt betaald. Veel gezinnen kunnen het zich simpelweg niet veroorloven om tijdelijk het inkomen van de man te missen. Het is daarom cruciaal dat het vaderschapsverlof wel financieel wordt gecompenseerd, zoals dat ook gebeurt met het zwangerschapsverlof voor vrouwen.
 • Succesfactor 3: Niet-uitwisselbaar
  Flexibiliteit voor jonge gezinnen is belangrijk, ook in de keuze voor het opnemen van verlof. Maar alleen een vaderschapsverlof dat niet-uitwisselbaar is – oftewel niet onderling te verdelen tussen ouders – kan rolpatronen doorbreken. Voorbeelden uit andere landen tonen aan dat de beoogde cultuuromslag uitblijft als het verlof wel uitwisselbaar is.
 • Succesfactor 4: Lang genoeg voor beide ouders
  In de verlofregeling moet het welzijn van het kind voorop staan. Naast goede voeding en verzorging en een veilige omgeving, is een gezonde hechtingsrelatie met ten minste één verzorger van groot belang. Het verlof moet lang genoeg zijn voor beide ouders om deze hechting met het kind te kunnen ontwikkelen.
 • Succesfactor 5: Garantie van baanbehoud
  Het (mogelijk) opnemen van betaald verlof voor de zorg van een pasgeboren kind mag nooit reden zijn voor werkgevers om iemand te ontslaan, lager te belonen of een promotie te ontzeggen. De verlofregeling moet zowel moeders als vaders beschermen tegen een straf voor ouderschap. Zonder deze zekerheid is het opnemen van verlof geen aantrekkelijke optie.
 • Succesfactor 6: Stimulerende omgeving
  Alleen een goede verlofregeling is niet voldoende. Als het opnemen van vaderschapsverlof wordt ontmoedigd door werkgevers, collega’s en de samenleving als geheel, blijft het een dode letter. Om er een succes van te maken, is het van groot belang dat de overheid en werkgevers vaders stimuleren om het verlof op te nemen.
 • Succesfactor 7: Niemand uitgesloten
  Vaderschapsverlof moet beschikbaar zijn voor alle partners van moeders, ongeacht geslacht, soort arbeidscontract, samenlevingsvorm of burgerlijke staat. Dit om ongelijke behandeling te voorkomen. Iedereen moet het recht hebben om een goede start te maken met zijn of haar pasgeboren kind.
 • Succesfactor 8: Gecombineerd met goede kinderopvang en andere voorzieningen
  Het vaderschapsverlof alleen is niet voldoende om ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen gelijk behandeld worden en alle kinderen gelijke kansen krijgen op een goede ontwikkeling. Een combinatie met andere voorzieningen en maatregelen is noodzakelijk om traditionele rolpatronen te doorbreken en kinderen optimale zorg te bieden.

Voor meer informatie: https://www.vaderzoektverlof.nl


Steun Stichting Prematurendag om haar doelen te bereiken.


2 Responses

 1. Bennie vredegoor schreef:

  Leuk initiatief maar denken ze ook aan vaders die zelfstandig zijn die vallen weer buiten de boot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De mogelijkheden voor vaders in Nederland om te zorgen voor hun pasgeboren kind, zijn opvallend beperkt. Is je kind te vroeg, te klein en/of ernstig ziek geboren en is daardoor een langdurig verblijf in het ziekenhuis (Neonatologie-afdeling) noodzakelijk, zijn er geen uitzonderingen mogelijk. Papa moet gewoon aan de slag…..

De twee dagen betaald verlof voor vaders vallen in het niet bij de circa twaalf weken voor moeders. Nederland loopt daarmee mijlenver achter op andere landen in Europa, waar vaders gemiddeld acht weken betaald verlof krijgen. Ook de maatschappij is verder dan het beleid.  Mannen willen meer tijd aan hun kinderen besteden en de meerderheid is voor uitbreiding van het verlof. Stichting Prematurendag staat samen met vijfentwintig andere landelijke organisaties volledig achter dit pleidooi en heeft deze mede ondertekend.

Het pleidooi “Vader zoekt verlof” is een initiatief van Rutgers en een samenvoeging van het Platform Vaderschap en Vader Zoekt Verlof. Klik hier voor alle deelnemende organisaties.

Op zondag 7 mei 2017 is het de Dag van de Couveuseouders. Klik hier wat jij kan doen!

Waarom?

Vaderschapsverlof dat voldoet aan alle 8 succesfactoren, biedt een groot aantal voordelen voor kinderen, vrouwen, mannen, werkgevers en de samenleving als geheel. Oftewel, dit vaderschapsverlof is er voor iederéén.

Voordelen voor kinderen

 • Een betere ontwikkeling. De aanwezigheid van vaders vanaf de geboorte bevordert de emotionele en intellectuele ontwikkeling van kinderen, inclusief de ontwikkeling van empathie. Daarnaast verbetert de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, waardoor zij beter voorbereid zijn op de basisschool.
 • Een betere toekomst. Betrokkenheid van vaders bij de zorg van jonge kinderen kan de kans op depressie, angst en onzekerheid op latere leeftijd verminderen en leidt tot meer economisch succes. Ook vermindert het de criminaliteit onder jongens.
 • Minder huiselijk geweld. Onderzoek in Noorwegen laat zien dat het geweld tegen kinderen door moeders en vaders lager is in huishoudens waarin zorgtaken gelijker zijn verdeeld.
 • Een meer rechtvaardige wereld. Kinderen die hun vaders zien deelnemen aan de zorg, hebben later minder kans om zich te houden aan traditionele rolpatronen. Daardoor voelen meisjes en jongens zich vrijer om het werk te kiezen van hun eigen voorkeur. Mannen zullen bovendien vaker huishoudelijke taken op zich nemen.

Voordelen voor vrouwen

 • Betere kansen op de arbeidsmarkt. Het huidige verlofsysteem versterkt de norm dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de zorg. Daardoor stoppen veel aanstaande of jonge moeders geheel of gedeeltelijk met werk, wat een negatieve invloed heeft op hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt.
 • Minder kans op zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Als het verlofrecht voor beide ouders gelijk is, lopen werkgevers immers hetzelfde risico bij het aannemen van een vrouw of man in de reproductieve leeftijd.
 • Minder zorg- en huishoudelijke lasten.
 • Een sterkere economische positie. Uit Zweeds onderzoek bleek dat voor elke maand dat vaders het verlof opnamen, het inkomen van moeders met bijna 7 procent steeg.
 • Een betere gezondheid. In Noorwegen verminderde het ziekteverzuim van moeders met 5 tot 10 procent in gezinnen waarin vaders langer verlof opnamen.

Voordelen voor mannen

 • Gelijke kansen op de hechting met het kind. Vaderschapsverlof is een reproductief recht. Vaders hebben net zoveel recht op tijd met hun baby als moeders.
 • Een groter welzijn. Onderzoek toont aan dat vaders die betrokken zijn bij de zorg van hun jonge kinderen, lichamelijk en geestelijk gezonder zijn dan andere vaders. Zij leven ook langer en gezonder. Vaders met een betekenisvolle rol in het leven van hun kinderen, noemen dit als een van de belangrijkste bronnen van geluk.
 • Een beter relatie. Als vaders meer betrokken zijn bij de zorg van het gezin, verbetert dat de seksuele relatie met de partner. Dit voordeel geldt uiteraard ook voor moeders.

Voordelen voor werkgevers

 • Een hoger rendement van werknemers. Een goede balans tussen werk en privé zorgt ervoor dat werknemers vitaler en gelukkiger zijn en meer werkplezier ervaren. Dat vergroot hun motivatie en productiviteit.
 • Kostenbesparing. Als werknemers gelukkig zijn, leidt dat tot minder ziekteverzuim en verloop. Dat levert minder kosten op voor het vervangen van personeel.
 • Het realiseren van diversiteitsbeleid. Bij een eerlijk verdeling van zorg en arbeid is de kans groter dat vrouwen na hun verlof weer aan het werk gaan. Dat helpt werkgevers in het ontwikkelen en behouden van een divers personeelsbestand. Met meer vrouwen in de top doet een bedrijf het beter. Er is meer omzet, winst en winst per aandeel.

Voordelen voor de samenleving

 • Gelijke kansen voor iedereen. Een eerlijke verdeling van zorg en arbeid tussen vrouwen en mannen, verschaft hen een gelijke startpositie op de arbeidsmarkt en in de ontwikkeling van een intieme band met het kind. Door betaald vaderschapsverlof wordt deze eerlijke verdeling bovendien ook bereikbaar voor gezinnen met lagere inkomens.
 • Economische groei. Een betere arbeidsmarktpositie voor vrouwen vergroot hun economische zelfstandigheid, wat het bruto nationaal product vergroot. De voordelen die voor werkgevers gelden, hebben tevens positieve gevolgen voor de algehele economie.
 • Een groter welzijn. De voordelen die gelden voor vrouwen, kinderen en mannen – zoals minder huiselijk geweld, betere relaties en minder criminaliteit – maken de samenleving als geheel veiliger, gezonder en gelukkiger.

Hoe?

Om de voordelen van een uitgebreid vaderschapsverlof werkelijkheid te maken, zijn er 8 kritische succesfactoren van het verlof.

 • Succesfactor 1: Gelijk voor mannen en vrouwen
  Circa twaalf weken voor moeders versus twee dagen voor vaders. Dat is nu de verdeling van het betaald verlof na de geboorte van een kind. Deze scheve verhouding verzwakt de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en beperkt de mogelijkheden voor mannen om zorgtaken binnen het gezin op zich te nemen. Zolang moeders en vaders niet dezelfde verlofregeling krijgen, zal er in Nederland geen gendergelijkheid zijn.
 • Succesfactor 2: Betaald, ook voor vaders
  De grootste barrière voor vaders om ouderschapsverlof op te nemen is dat het niet wordt betaald. Veel gezinnen kunnen het zich simpelweg niet veroorloven om tijdelijk het inkomen van de man te missen. Het is daarom cruciaal dat het vaderschapsverlof wel financieel wordt gecompenseerd, zoals dat ook gebeurt met het zwangerschapsverlof voor vrouwen.
 • Succesfactor 3: Niet-uitwisselbaar
  Flexibiliteit voor jonge gezinnen is belangrijk, ook in de keuze voor het opnemen van verlof. Maar alleen een vaderschapsverlof dat niet-uitwisselbaar is – oftewel niet onderling te verdelen tussen ouders – kan rolpatronen doorbreken. Voorbeelden uit andere landen tonen aan dat de beoogde cultuuromslag uitblijft als het verlof wel uitwisselbaar is.
 • Succesfactor 4: Lang genoeg voor beide ouders
  In de verlofregeling moet het welzijn van het kind voorop staan. Naast goede voeding en verzorging en een veilige omgeving, is een gezonde hechtingsrelatie met ten minste één verzorger van groot belang. Het verlof moet lang genoeg zijn voor beide ouders om deze hechting met het kind te kunnen ontwikkelen.
 • Succesfactor 5: Garantie van baanbehoud
  Het (mogelijk) opnemen van betaald verlof voor de zorg van een pasgeboren kind mag nooit reden zijn voor werkgevers om iemand te ontslaan, lager te belonen of een promotie te ontzeggen. De verlofregeling moet zowel moeders als vaders beschermen tegen een straf voor ouderschap. Zonder deze zekerheid is het opnemen van verlof geen aantrekkelijke optie.
 • Succesfactor 6: Stimulerende omgeving
  Alleen een goede verlofregeling is niet voldoende. Als het opnemen van vaderschapsverlof wordt ontmoedigd door werkgevers, collega’s en de samenleving als geheel, blijft het een dode letter. Om er een succes van te maken, is het van groot belang dat de overheid en werkgevers vaders stimuleren om het verlof op te nemen.
 • Succesfactor 7: Niemand uitgesloten
  Vaderschapsverlof moet beschikbaar zijn voor alle partners van moeders, ongeacht geslacht, soort arbeidscontract, samenlevingsvorm of burgerlijke staat. Dit om ongelijke behandeling te voorkomen. Iedereen moet het recht hebben om een goede start te maken met zijn of haar pasgeboren kind.
 • Succesfactor 8: Gecombineerd met goede kinderopvang en andere voorzieningen
  Het vaderschapsverlof alleen is niet voldoende om ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen gelijk behandeld worden en alle kinderen gelijke kansen krijgen op een goede ontwikkeling. Een combinatie met andere voorzieningen en maatregelen is noodzakelijk om traditionele rolpatronen te doorbreken en kinderen optimale zorg te bieden.

Voor meer informatie: https://www.vaderzoektverlof.nl


Steun Stichting Prematurendag om haar doelen te bereiken.