Dag van de Couveuseouders

JIJ was er elke dag, elk moment voor je kleine, grote held, sinds de seconde dat je dappere vent, je prinsesje is geboren. Je hebt gehuild, gesmeekt…. je hebt gebeden om herstel. Je voelde je totaal machteloos, wanhopig en wist soms niet wat te doen. Soms voelde je je zo ontzettend alleen…. En toch, je vierde elke kleine positieve verandering. Elke mijlpaal heb je gezet. Je voelde de pijn en tegelijk heb je vaak met een glimlach gezeten, elke dag, maanden in het ziekenhuis….

Pas jij ook jouw profielfoto aan op Facebook? Klik hier.

Eerste zondag van mei

Elk jaar op de eerste zondag van mei (dit jaar op zondag 1 mei 2022) besteden we extra aandacht aan ouders van Couveusekinderen. In Amerika wordt Parents of Preemies Day al jaren gevierd, in Nederland sinds 2016, de geboortedag van Stichting Prematurendag. Op deze Dag van de Couveuseouders besteden we extra aandacht aan de wereld van Neonatologie, om de wereld te laten zien, dat honderdduizenden ouders elke dag leven met de gevolgen van te vroeg, te klein en ernstig ziek geboren kinderen.

Vier jij ook de Dag van de Couveuseouders met ons mee? Kijk hier wat je kan doen: (Groot)-Ouders, familie en vrienden, NICU verpleging en zorgverleners.


Kijk hier wat jij kan doen op de Dag van de Couveuseouders:

Waarom is meer aandacht nodig?

De oorzaken van een te vroeg, te klein of ernstig ziek kind zijn vaak onduidelijk, de achtbaan is vaak vreselijk en uitstappen is meestal onmogelijk. Gevoelens van machteloosheid, wanhoop en onbegrip lopen als een rode draad door de hele periode op de Neonatologie afdeling. Gezinnen vallen uit elkaar, ouders verliezen hun baan en vriendschappen verdwijnen…. En toch kunnen wij, Ouders van Couveusekinderen, genieten van de kleine mijlpalen…. Elke dag…. Op de Dag van de Couveuseouders denken we aan al die ouders die op dat moment ongerust in het ziekenhuis of thuis zitten, hopend op een lange toekomst met hun kinderen.
Lichamelijke en/of geestelijke beperkingen komen veel voor bij te vroeg geboren kinderen. Door complicaties als een open ductus, hersenbloedinkjes of een Necrotiserende Entrocolitus (NEC) is de toekomst onzeker, denk bijvoorbeeld aan long, hart en darm problemen, autisme en adhd. En zo zijn er nog vele andere gevolgen… Elke dag worden achtenveertig kinderen te vroeg geboren, elke dag komen er negenenzestig couveuseouders bij (bron: CBS)!

Op de Dag van de Couveuseouders denken we ook aan die ouders, die hun kind(eren) hebben moeten verliezen. Elke dag overlijden drie kinderen aan de gevolgen van een vroeggeboorte.

Elke dag groeit ons aantal, elke dag is het een Prematurendag!

Ook in de rest van de wereld wordt “Parents of Preemies Day” gevierd. Kijk hiervoor ook op de website van de Graham’s Foundation (USA).


Steun ons! En help de ouders van Couveusekinderen…

Dag van de Couveuseouders | 7 mei 2017