Missie en visie

Waarom bestaan wij | OntstaanMissie en Visie | Bestuur en VrijwilligersBeleidsstukken


Missie

Stichting Prematurendag is een charitatieve stichting (ANBI en CBF gecertificeerd) die alle middelen inzet voor de wereld van de Neonatologie. Dit doen we met de inzet van alleen vrijwilligers.

  • Stichting Prematurendag biedt een totaal platform in Nederland en België met alle informatie over prematuriteit, dysmaturiteit en ernstig ziek geboren kinderen. Dit bieden we aan couveuseouders, familie, vrienden, collega’s, zorgverleners, zorgspecialisten, bedrijven en andere geïnteresseerden.
  • Stichting Prematurendag creëert door haar activiteiten meer begrip en bewustwording, door positief, resultaatgericht, transparant, efficiënt, en slagvaardig te opereren. Hierdoor kunnen couveuseouders de juiste energie geven aan hun zieke kind, begrijpt de directe omgeving in welke situatie dit gezin zich bevindt, zijn collega’s en werkgever zich meer bewust van de mindere productieve tijd en kunnen overheden beter handelen in het maken van wetgeving.

Mission Statement:

“Wij bieden een totaal platform voor iedereen, die met een vroeggeboorte en/of ziek geboren kinderen te maken krijgen”

Visie 

“Hèt platform bieden” betekent, dat couveuseouders duidelijke en juiste digitale informatie kunnen vinden, op elk ogenblik en elk digitaal apparaat (device). Het biedt voor de familie, vrienden, collega’s en werkgever van couveuseouders ook alle informatie, om zich meer bewust te zijn van de situatie waarin deze ouders zicht bevinden. Hierdoor zal er meer begrip ontstaan, kan de directe omgeving van couveuseouders beter acteren en kunnen werkgevers beter anticiperen op resultaat en productiviteit. Vanuit deze basis zullen overheden en zorgverzekeraars wet- en regelgeving gaan aanpassen. De ouders kunnen uiteindelijk meer energie steken in hun zieke kind(eren), die hierdoor sneller beter kan en kunnen worden.


Lees hier waarom u Stichting Prematurendag kunt steunen