ONDERZOEK: Solid food in Preterm infants and the effect On Obesity in the Netherlands (SPOON)

Inleiding

Er is weinig bewijs beschikbaar over de optimale leeftijd van te vroeg geboren baby’s om te beginnen met het aanvullen van (moeder)melk met normale voeding en de implicaties voor zowel korte als lange termijn van de gezondheid. Aanvullende voeding als niet-(borst)melk voedingsmiddelen of voedende vloeistoffen wordt voorgeschreven, wanneer melk alleen niet meer voldoende is, om in de voedingsbehoeften te voldoen. In deze periode is er een geleidelijke overgang naar het eten van ‘familie voedsel’. Tijdige invoering van aanvullende voeding tijdens de kindertijd is noodzakelijk, om zowel voeding- en ontwikkelingsstoornissen te voorkomen. Aanvullende voeding wordt geassocieerd met grote veranderingen in zowel macronutriënten en micronutriënten inname. Vroegtijdig aanvullende voeding geven aan ‘op termijn geboren ‘ zuigelingen wordt als een ​​risicofactor voor obesitas bij kinderen gezien. Obesitas bij kinderen wordt geassocieerd met grote gezondheidsrisico’s. Er zijn aanwijzingen dat jongeren die overgewicht hebben een verhoogd risico hebben op overgewicht, de rest van hun leven. Toch, bij te vroeg geboren kinderen ontbreekt deze informatie en á term geboren baby’s kunnen niet direct worden vergeleken met prematuur geboren baby’s. Om de correlatie tussen de start van aanvullende voeding en obesitas bij prematuur geboren kinderen te bepalen, is het belangrijk om deze studie uit te voeren.

Doel

Startdatum: 2016/01/02
Het belangrijkste doel van deze studie is om het effect van de vroege leeftijd (12 weken gecorrigeerd) versus een latere leeftijd (17 weken gecorrigeerd) te analyseren en de invoering van aanvullende voeding (spenen) over de prevalentie van obesitas op de leeftijd van 2 jaar bij te vroeg geboren baby’s (tussen 30 en 36 weken zwangerschapsduur).
“Het belangrijkste doel is om te kijken of er verschil is in overgewicht bij kinderen op de leeftijd van 2 jaar tussen 2 groepen. Heeft de groep die met 12 weken gecorrigeerde leeftijd die de eerste hapjes hebben gekregen, meer of minder overgewicht dan de groep die met 17 weken gecorrigeerde leeftijd de eerste hapjes hebben gekregen.” (edit: redactie Prematurendag)

Methoden

De onderzoekgroep bestaat uit proefpersonen (prematuur geboren baby’s) uit meerdere ziekenhuizen. De proefpersonen worden willekeurig verdeeld over de twee groepen, ze lopen parallel aan elkaar en ze (de ouders) weten in welke studiegroep ze zitten. De groepen zijn bewust verdeeld om aanvullende voeding te ontvangen op de gecorrigeerde leeftijd van 12 weken (interventie groep) of op de gecorrigeerde leeftijd van 17 weken (controlegroep).

Uitvoerende wetenschappers (medisch personeel)

Hoofd onderzoeker: dhr. Prof. dr. J.B. van Goudoever (VUmc). Mw. Prof. Ir. E.J.M. Feskens (WUR); Mw. dr. A. J. Janse (Gelderse Vallei). PhD student: Mw. drs. K.M. Vissers (Gelderse Vallei / VUmc).

bron: EMGO (Amsterdam Public Health research institute)

Lees ook: NIEUWS: Voedingsonderzoek bij te vroeg geboren kinderen

 


Voor meer informatie:
het NEO-ABC: Alles over Neonatologie
Clever Baby app: Een app om de groeicurve bij te houden, incl. digitaal Couveusedagboek en meer)
Lotgenotencontact over voeding:
Prematuur en Borstvoeding (besloten Facebook groep)
Kinderen met sondevoeding en/of chronische eetproblemen (besloten Facebook groep)
Voor andere contactgroepen op Facebook, ga naar de Neonatologie Startpagina