Placenta complicaties

Placenta Previa
De placenta ligt over de baarmoedermond heen. Deze complicatie kan in verloop van de zwangerschap veranderen na mate de baarmoeder verder oprekt door de groei en de placenta mee opschuift van de baarmoeder weg. In een aantal gevallen gebeurd dit niet en zal een kind geboren moeten worden met een geplande keizersnede.

Een van de vervelende complicaties bij placenta previa is bloedverlies, dit kan in de vorm van langdurig kleine beetjes tot hevige bloedingen en het verliezen van stolsels. Vooral de moeder zal hier last van ondervinden, het is een vervelend gevoel en ze kan bijvoorbeeld last hebben van ijzertekort.

Door het bloedverlies kan de baarmoedermond en baarmoeder geïrriteerd raken en hierdoor gaan samentrekken, dit kan weer bloedverlies tot gevolg hebben. Het is dus van belang dat de cirkel doorbroken wordt en dat men de zwangerschap zo lang mogelijk rekt. Vaak wordt er op een gegeven moment een weeënremmer gegeven. Placenta previa ontstaat door lage innesteling van het kindje, dat vaak boven in de baarmoeder zal in. (dit kan bijvoorbeeld komen door een litteken van vorige keizersnede of meerlingzwangerschap)

Door stolsels tussen de baarmoederwand en placenta kan er placenta loslating en insufficiëntie ontstaan.

Placenta Accreta
De placenta is vergroeid met de baarmoederwand. Hierdoor kan er schade ontstaan aan de baarmoeder, en de daaromheen liggende organen. Dit is riskant voor de moeder en voor het herstel na de operatie.
De conditie kent 3 gradaties:

  • Accreta; lichtste vorm. Vergroeid met de baarmoeder
  • Increta; in de baarmoederwand echt vast gegroeid
  • Percreta; Door de baarmoederwand heen gegroeid. Met risico op vergroeiing aan de omliggende organen

In sommige gevallen moet er een hysterecotomie (verwijdering van de baarmoeder) plaatsvinden gelijk na de keizersnede omdat het bloeden niet gestopt kan worden. Ook is er soms herstelwerk nodig aan de omliggende organen die door de groei van de placenta zijn beschadigd.

Placenta accretia kan samen gaan met placenta previa.

Placenta Abruptio
Placenta abruptio (ook placenta loslating genoemd) laat de placenta los. Bij een acute loslating is spoed geboden omdat het kindje geen zuurstof en voedingsstoffen meer krijgt. Een placenta kan gedeeltelijk loslaten door bloedstolsels van bijvoorbeeld placenta previa of door extreem hoge bloeddruk van de moeder.

De symptomen zijn: acute en heftige buikpijn, pijn blijft constant, pijn op plaats waar placenta zit, onrustige baarmoeder (veel harde buiken of harde buik niet niet meer zacht wordt) en meestal bloedverlies.

Placenta Insufficiëntie
Placenta insufficiëntie (ook placenta disfunctie kan worden genoemd) ontstaat wanneer de placenta niet in staat is voldoende voedingsstoffen en zuurstof aan de baby af te geven. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Bovenstaande complicaties kunnen samen gaan in 1 zwangerschap maar in veel gevallen zijn de complicaties opzichzelfstaand.