de Neonatologie afdeling

Neonatologie (defenitie) is een specialisme in de geneeskunde die als de zorg voor zieke of vroeggeboren zuigelingen wordt gedefinieerd. Het is een sub specialiteit van pediatrie (kindergeneeskunde). Geneeskundige behandeling wordt bij pasgeborenen vaak uitgeoefend in een speciale intensieve zorgeenheid (NICU’s) van een ziekenhuis. De meeste patiënten zijn jonge zuigelingen die ziek zijn of speciale medische zorg vereisen wegens vroeggeboorte of laag geboortegewicht.

Als je kind na de geboorte extra zorg nodig heeft dan wordt hij/zij opgenomen op de afdeling neonatologie. Afhankelijk van de zorg die nodig is wordt je kind opgenomen op de afdeling Medium Care (MC), High Care (HC) of Intensive Care (IC of NICU).

Voor alles wat met een Neonatologie te maken heeft, kijk ook op onze pagina met het NEO-ABC.

Een opname van je kind is een ingrijpende gebeurtenis. De meeste opnames zijn niet gepland. Het is moeilijk om je voor te bereiden op alles wat er gaat gebeuren na de geboorte van je kind. Direct na de geboorte wordt je kind onderzocht door de kinderarts/neonatoloog. Deze beoordeeld welke zorg je kind nodig heeft. Afhankelijk van de zorg die nodig is, kunnen de eerste uren op de afdeling neonatologie intensief zijn. Je wordt zo spoedig mogelijk naar je kind gebracht, dit kan, afhankelijk van de situatie, soms even duren.

Geef altijd aan wanneer je iets niet begrijpt, of wanneer je vragen hebt. De zorgverleners zijn er ook op de ouders te helpen.

De binding tussen kind en ouders erg belangrijk en je zal als ouder dan ook ten alle tijden betrekken bij het zorgproces. Zodra de situatie van je kind het toelaat, wordt huid op huid contact (buidelen) gestimuleerd.

Wanneer je voor het eerst komt kijken krijg je uiteraard meer informatie over hoe het gaat met je kind. De afdelingsregels worden uitgelegd en je krijgt informatie over hoe je kunt bijdragen in de zorg voor je kind.

Intensive Care (IC of NICU)

Er zijn in Nederland 10 Neonatale Intensive Care Units (NICU) en hebben een supra-regionale functie. Dit houdt in dat pasgeborene vanuit andere neonatale centra’s kan worden doorverwezen naar een NICU voor specialistische behandeling op het gebied van neurologie, cardiologie en chirurgie.

De IC bestaat uit meerdere units met verschillende bedden. Er worden kinderen opgenomen vanaf een zwangerschapsduur van 24 weken, kinderen die direct na hun geboorte ernstig ziek zijn en/of aangeboren afwijkingen hebben. Op deze afdeling worden de vitale functies van kinderen bewaakt, ondersteund en zo nodig overgenomen. Je kunt hierbij denken aan ondersteuning of het overnemen van de ademhaling, het ondersteunen van bloeddruk, infuustherapie en het bewaken van de hersenfuncties.
Er wordt gewerkt in een hightech omgeving met veel apparatuur rondom het bed van je kind.
Een IC opname is intensief voor zowel kind als ouder. Je wordt hierin begeleid door een team van verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werk en/of geestelijke verzorging.

Rust, comfort en hygiëne van je kind staat centraal op een NICU

Dichtbij je kind blijven 

Indien de toestand van je kind zorgelijk is, kunnen wij ons voorstellen dat je in de nabijheid van je kind wilt blijven. In deze bijzondere situatie kan er vaak een mogelijkheid zijn om de dag en eventueel de nacht door te brengen op een ouderkamer van de afdeling. Wanneer je op een kraamafdeling van een ziekenhuis ligt, is het soms mogelijk voor je partner een nacht bij jou op de kraamafdeling door te brengen. Ook is er meestal een huis van het Ronald McDonald Kinderfonds aanwezig, waar een verblijf mogelijk kan zijn. Heb ook altijd contact hierover met uw zorgverzekering in verband met de eventuele (extra) kosten!

High Care

De afdeling High Care bestaat uit een unit met meerdere bedden. Hier worden kinderen opgenomen wanneer kinderen geen IC zorg meer nodig hebben, maar waarbij het noodzakelijk is dat ze in een academisch centrum moeten verblijven. Hierbij kun je denken aan kinderen met een neurologisch probleem, kinderen met een chronisch longbeeld die langdurig ondersteuning nodig hebben bij hun ademhaling.

Als ouder heb je op de HC vaak meer tijd en ruimte voor jezelf om de, vaak intensieve, periode van de IC te verwerken. Je kan hierbij ondersteuning krijgen van maatschappelijk werk en/of geestelijke verzorging.

Naast het bewaken van de vitale functies (hartslag, ademhaling, bloeddruk en zuurstofgehalte) van je kind ligt de nadruk op groei, rust, voeding en comfort. Als ouder zal je steeds zelfstandiger worden in de zorg voor je kind. Lees hiervoor ook onze informatie over het NIDCAP proces.

Medium Care

De afdeling Medium Care bestaat uit units met meerdere bedden. Hier worden kinderen opgenomen vanaf een zwangerschapsduur van 32 weken en een minimaal gewicht van 1500 gram. Ook worden hier onder andere kinderen opgenomen ter observatie bij aangeboren afwijkingen, glucoseproblemen, medicijn gebruik van moeder, verdenking infectie of fototherapie.
Naast het bewaken van de vitale functies (hartslag, ademhaling, bloeddruk en zuurstofgehalte) van je kind ligt de  nadruk op groei, rust, voeding, comfort en begeleiding op weg naar de thuissituatie. Als ouders leren jullie je kind zelfstandig te verzorgen om goed voorbereid met ontslag te gaan.

Mogen jullie naar huis? Kijk ook op onze pagina Tips voor thuis!

Extra zorg op de kraam
In sommige situaties kan extra zorg verleend worden aan je kind bij jou op de kamer. De kinderarts/neonatoloog zal dit bepalen. Hierbij moet je denken aan kinderen, waarvan moeder bekend is met diabetes mellitus, kinderen met een te lage lichaamstemperatuur of die fototherapie nodig hebben.

Bezoek op de Neonatologie

Voor ouders zijn er meestal geen bezoektijden, je bent altijd welkom! Wij stellen het op prijs als je met de verpleegkundige die voor je kind zorgt afspraken maakt over wanneer je komt en dit noteert in de agenda die meestal op de unit ligt. Wij adviseren om de tijden dat je er bent zoveel mogelijk aan te passen aan de voedings- en verzorgingstijden van je kind.

(Web)Camera
Meestak is er een mogelijkheid om via een cameraverbinding 24 uur per dag je kind te volgen. Op basis van beschikbaarheid wordt er een camera toegewezen. Bij medische handelingen kan het zijn dat de camera even wordt uitgeschakeld.

Ook is Hygiëne erg belangrijk en moeten ten alle tijden de handen gedesinfecteerd worden bij binnenkomst en bij het verlaten van de unit.

Bezoek van broertjes en zusjes
Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om broertjes/zusjes mee te nemen. Wel is het zo dat kinderen gemakkelijker infecties over brengen dan volwassenen. Stel het bezoek van broertjes en/of zusjes uit wanneer:

  • deze ziek is
  • er op school of in de buurt een kinderziekte heerst en je kind heeft deze kinderziekte nog niet gehad (bijvoorbeeld om koorts, diarree, spugen of huiduitslag).
  • Voor waterpokken geldt een speciale regel, omdat waterpokken erg besmettelijk zijn en al besmettelijk kunnen zijn voordat er symptomen (blaasjes) zijn, mogen alleen broertjes en zusjes vanaf 1 jaar, die de waterpokken hebben doorgemaakt, op de afdeling komen.

Overleg bij twijfel altijd met de verpleegkundige van het WKZ Geboortecentrum

Bezoek van andere kinderen
Het meenemen van andere kinderen dan broertjes of zusjes jonger dan 12 jaar is niet toegestaan.

Bezoek van familie en vrienden
Soms zijn familie en vrienden welkom op de afdeling, mits je als ouder aanwezig bent. In het belang van de opgenomen kinderen mag het niet te druk zijn op de unit. Ook is Hygiëne erg belangrijk en moeten ten alle tijden de handen gedesinfecteerd worden bij binnenkomst en bij het verlaten van de unit. Lees altijd goed de huisregels! Bij twijfel altijd even overleggen met het verplegend personeel.