Dysmaturiteit

Prematuriteit | Dysmaturiteit | Oorzaken | Complicaties | Gevolgen | de Ouders | Ziekenhuizen | naar Huis


In Nederland wordt van dysmaturiteit gesproken, wanneer het om een baby gaat waarvan het gewicht te laag is voor de duur van de zwangerschap. De hieronder staande tabellen (tabel 1 t/m 4) geven het geboortegewicht per week weer. Voor uitleg over de begrippen SD (Standaard deviatie) en P (Percentiel) kan je hier terecht of op de website van Stichting Perinatale Registratie Nederland. In de Engelstalige landen wordt de term “Small for Gestational Age” gebruikt.

Het geboortegewicht

Laag (laag gewicht, LG): tussen 2500 en 1500 gram*
Zeer laag (ZLG) tussen 1500 en 1000 gram**
Extreem laag (ELG): minder dan 1000 gram***
Micropremies: gewicht tussen 800 en 500 gram
Marginaal levensvatbaar: tussen 500 en 400 gram

De website van de Stichting Perinatale Registratie Nederland geeft referentiecurves in beeld hoe de gewichten van de in Nederland geboren kinderen liggen. Voor het begrip is het nodig te weten dat met primiparae, moeders met de zwangerschap van het eerste kind wordt bedoeld en met multiparae moeders met meerdere kinderen.

De grens die voor dysmaturiteit wordt aangehouden is de 10e percentiellijn. Percentiellijnen worden bij de beoordeling van groei gebruikt om de mate van groeiachterstand te bepalen. Wanneer men bij een bepaalde zwangerschapsduur de gewichten van de kinderen, die daarbij zijn geboren met elkaar vergelijkt zal de ene zwaar zijn, de andere licht en ook zit er een groep tussenin. Men rekent een kind dysmatuur als het bij de laagste tien van de honderd zit qua gewicht. Een kind op de 10e percentiellijn geboren bij een zwangerschapsduur van 40 weken heeft dus negentig van de honderd kinderen die zwaarder zijn boven zich en tien van de honderd onder zich.

In deze groep kinderen is het mogelijk dat er gewoon lichte kinderen zitten zonder dat er iets aan de hand is. Kinderartsen kijken vooral naar de allerlichtste groep, die onder de 2, 3 percentiellijn zitten wat betreft hun gewicht. Tegenwoordig  wordt ook een andere term gebruikt namelijk de standaard deviatie.

De standaarddeviatie is de mate waarin een gewicht afwijkt van het gemiddelde. Er is daarbij een verdeling naar onder toe van -1, -2 en -2,5 standaarddeviatie oftewel afgekort SD. Het punt op de 2,3 percentiellijn komt overeen met -2 SD.


Geboorte gewicht meisjes, eerste kind

Tabel 1 Geboorte gewicht meisjes, eerste kind


Geboorte gewicht jongens, eerste kind

Tabel 2 Geboorte gewicht jongens, eerste kind


Geboorte gewicht meisjes, volgend kind

Tabel 3 Geboorte gewicht meisjes, volgend kind


Geboorte gewicht jongens, volgend kind

Tabel 4 Geboorte gewicht jongens, volgend kind


Kijk ook naar:
Onze Video’s
Onze Flashmob
het NEO-ABC, alles over Neonatologie
de Neonatologie Startpagina

 


Steun ons en help ons de wereld van Neonatologie veranderen!